Potpisan  Kolektivni ugovor u kompaniji „Orao“ a.d. Bijeljina

Potpisan  Kolektivni ugovor u kompaniji "Orao" a.d. Bijeljina
Potpisan  Kolektivni ugovor u kompaniji "Orao" a.d. Bijeljina

Pregovaračke strane su u utorak, 23. maja 2023. godine i kompaniji „Orao“ a.d. Bijeljina postigle sporazum i potpisale novi Pojedinačni kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor rezultat je korektne saradnje između Sindikalne organizacije i Uprave kompanije, koji će rezultirati poboljšanim uslovima rada za sve zaposlene.

Potpis na Kolektivni ugovor stavili su v.d. direktora kompanije „Orao“ a.d. Bijeljina Mladen Stojanović i predsjednik Sindikalne organizacije Dragan Lontoš. Generalni sekretar Sindikata metalske industrije i rudarstva RS Tane Peulić je istakao da novi Kolektivni ugovor predstavlja snažan signal o održivom partnerstvu između uprave kompanije i sindikalne organizacije. U Sindikatu metalske industrije i rudarstva RS očekuju da će ovo postati model saradnje i u drugim kompanijama, jer se samo tako unapređuju radni uslovi i stvara pravičnije okruženje za sve zaposlene u industriji.

Direktor kompanije “Orao” a.d. Bijeljina  Mladen Stojanović istakao je da novi Kolektivni ugovor predstavlja veliki korak naprijed ka unapređenju uslova rada, a biće ostvareno povećanje plata, uz pravedniju i adekvatniju naknadu za rad, trud i zalaganje zaposlenih.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!