Postojeći Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave je na snazi u punom kapacitetu

Postojeći Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave je na snazi u punom kapacitetu
Postojeći Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave je na snazi u punom kapacitetu

Vlada Republike Srpske je, na zahtjev Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, donijela novi Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave, nakon isteka Izmjena i dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske. Odluka o primjeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske objavljena je 15.3.2021.godine u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 21/21 i primjenjuje se do 31.3.2022. godine. Postojeći Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave je na snazi u punom kapacitetu i sve njegove odredbe se primjenjuju na sve zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, bez izuzetka. Svaka druga informacija u vezi saopštenja Ustavnog suda Republike Srpske je netačna i zlonamjerna, jer su prava radnika zaposlenih u lokalnim zajednicama u potpunosti zaštićena.

Predstavnici Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske su se 14. jula 2021. godine, iz Saopštenja za javnost Ustavnog suda Republike Srpske, upoznali sa Odlukom koju je donio Ustavni sud RS u predmetu broj U-65/20, kojom je utvrđeno da Posebni kolektivni ugovor o izmjenama i dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Obavještavamo sve radnike zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj da ovakva Odluka nema nikakvog pravnog uticaja  na prava radnika zaposlenih u 64 lokalne zajednice u Republici Srpskoj, jer je Posebni kolektivni ugovor o izmjenama i dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske, koji je proglašen neustavnim, prestao da važi 4.3.2021. godine.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!