Otpočeti pregovore oko utvrđivanja najniže plate za 2024. godinu

Otpočeti pregovore oko utvrđivanja najniže plate za 2024. godinu
Otpočeti pregovore oko utvrđivanja najniže plate za 2024. godinu

Predsjednica Saveza sindikata i član Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske Ranka Mišić zahtijeva od ministra rada i boračko-invalidske zaštite i predsjednika Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske Danijela Egića da što prije zakaže sjednicu Ekonomsko-socijalnog savjeta, kako bi otpočeli pregovori oko utvrđivanja neto iznosa najniže plate za 2024. godinu. Najniža plata je posljednji put povećana u januaru 2023. godine, sa tadašnjih 650 na 700 KM. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta, koja treba da se održi u roku propisanom Poslovnikom o radu Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, Savez sindikata je predložio da druga tačka dnevnog reda bude realizacija Zaključka Vlade Republike Srpske o otpočinjanju pregovora oko zaključivanja Opšteg kolektivnog ugovora – Prezentovanje pregovaračkog tima i utvrđivanje rokova, a sve u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske i zaključcima sa posljednjeg sastanka socijalnih partnera sa predsjednikom Vlade Republike Srpske, koji je održan 18. septembra 2023. godine.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!