Одржани састанци регионалних одбора Синдиката радника грађевинарства и стабмено – комуналних дјелатности РС

Одржани састанци регионалних одбора Синдиката радника грађевинарства и стабмено - комуналних дјелатности РС
Одржани састанци регионалних одбора Синдиката радника грађевинарства и стабмено - комуналних дјелатности РС

У периоду од 26.03. до 11.04. 2018. године, предсједница Синдиката радника грађевинарства и стамбено –  комуналних дјелатности Републике Српске, Драгана Врабичић одржала је састанке у регионалним синдикалним центрима Добој, Источно Сарајево, Вишеград, Бијељина, Зворник, Приједор и Бања Лука. Састанак у регионалном синдикалном центру Требиње је одржан 16.02.2018. године. Главна тема састанака је била примјена Посебног колективног уговора за комуналне и услужне дјелатности Републике Српске, који је потписан 28.12.2017. године, у Службеном гласнику Републике Српске објављен 13.03.2018. године, а у примјени је од 21.03.2018. године.

Регионалним састанцима је присуствовало око 70 предсједника синдикалних организација, чланова Републичког, Надзорног и Статутарног одбора из овог Синдиката. Важно је напоменути да су састанцима присуствовали и правници поједних предузећа који су имали интересовања за ову тематику.

Регионалним састанцима је присуствовало око 70 предсједника синдикалних организација
Регионалним састанцима је присуствовало око 70 предсједника синдикалних организација

На састанцима се разговарало и о тешком сатњу у комуналним дјелатностима, али и о неповољном положају радника у грађевинском сектору, за које још увијек немамо потписан Посебан колективни уговор, али су преговори са Удружењем послодаваца грађевинартсва и индустрије грађевнског материјала почели, тако да се и у тој области у наредном периоду може очекивати усаглашавање и потписивање Колективног уговора.

Сви учесници састанака су се сложили да је добро што је потписан Посебан коективни уговор, али је највећа замјерка на ниске коефицијенте. У том смислу предсједница Синдиката је сугерисала свим предсједницима синдикалних организација из комуналних дјелатности да поднесу захтјеве својим послодавцима за преговоре и потписивање колективних уговора код послодавца, како би се на том нивоу преговарања коефицијенти и цијена рада поправили на нивоу предузећа, а у корист радника.

На свим регоналним састанцима донесени су следећи:

ЗАКЉУЧЦИ 

  • Покренути преговоре на нивоу предузећа и закључити Колективни уговор код послодавца;
  • Почети преговоре са послодавцима око повећања цијене рада у предузећима;
  • Већ од априла пратити досљедну примјену Посебног колективног уговора, те о свим неправилностима обавијестити грански Синдикат, како би се на вријеме могло реаговати и евентуалне неправилности исправити;
  • У синдикалним организацијама, гдје се за то укаже потреба, код преговора са послодавцем ангажовати чланове Републичког одбора са тих регија и предсједницу Синдиката;
  • Синдикалне организације у грађевиснком сектору, због непостојања гранског колективног уговора за ову дјелатност, поднијети захтјеве својим послодавцима за преговоре о Колелтивном уговору код послодавца, а у исто вријеме предсједница и чланови преговарачког тима Синдиката интензивно радити на преговорима за Посебан колективни уговор за грађевинарство и индустрију грађевиснког материјала;
  • Интензивно радити на подизању свијести о значају синдиката, те на јачању јединства, солидарности и снаге синдиката.

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!