Održan sastanak u a.d. Rudnik boksita Srebrenica

Održan sastanak u a.d. Rudnik boksita Srebrenica
Održan sastanak u a.d. Rudnik boksita Srebrenica

16.01.2018. godine održan je sastanak sindikalnog odbora sindikalne organizacije a.d Rudnik boksita Srebrenica sa vlasikom kapitala, direktorom preduzeća i predsjednikom i članom Upravnog odbora preduzeća. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić.

Na sastanku su članovi sindikalnog odbora informisani o planovima vlasnika kapitala i menadžmenta preduzeća za prevazilaženje teškoća u poslovanju preduzeća.

Nakon obavljenih pregovora, potpisan je  i Protokol kojim se definiše sledeće:

  1. Sindikalni odbor je upoznat od strane predstavnika većinskog kapitala i menadžmenta o stanju u preduzeću.
  2. Prihvata se prijedlog da se plate za decembar 2017. godine, te januar, februar, mart, april i maj 2018. godine isplaćuju u zagarantovanom akontativnom iznosu od 410,00 KM, kao i isplata neoporezivog dijela toplog obroka i prevoza u ovom periodu.
  3. Zaostale plate ( jul – novembar 2017. godine ) i razlika akontacije plata, za period decembar 2017 – maj 2018. godine, će se regulisati na sastanku koji će biti održan u istom sastavu do kraja maja 2018. godine.
  4. Zaostale plate jul 2017 – novembar 2017. godine će biti ovjerene kod nadležne Agencije za mirno rješavanje radnih sporova radi obezbjeđenja dodatne sigurnosti radnika.

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!