Одржан састанак менаџмента и синдиката у а.д. Рудник боксита Сребреница

Одржан састанак менаџмента и синдиката у а.д. Рудник боксита Сребреница
Одржан састанак менаџмента и синдиката у а.д. Рудник боксита Сребреница

Данас, 06.09.2018. године одржан је састанак између менаџмента и синдикалног одбора предузећа а.д. Рудник боксита Сребреница. Састанку су присуствовали Жељко Лалушић, представник већинског капитала, Младен Радић, директор, те Бојан Црногорац и Ратко Марковић, предсједник и члан Управног одбора предузећа. Поред синдикалног одбора и предсједника синдикалне организације Радета Грујчића, састанку је присуствовао и предсједник Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске Тане Пеулић и Милан Јовановић, повјереник за синдикалну канцеларију Сребреница.

На састанку је разговарано о актуелној ситуацији у предузећу везано за остварење производних планова за ову годину, као и о начинима исплате заосталих дуговања према радницима. Након исцрпне расправе донесени су следећи закључци на основу којих ће бити састављен и потписан Протокол између директора и синдиката у предузећу.

1. Синдикални одбор је у потпуности упознат од стране представника већинског капитала и менаџмента предузећа о стању у предузећу,

2. Поред минималне плате за јун која је исплаћена 05.09.2018. године, до 20. септембра 2018. године биће исплаћена и плата за јул 2018. године,

3. Редовне плате ће се исплаћивати на следећи начин:

  • Плата за август 2018 и плата за јул 2017 године биће исплаћене до краја октобра 2018. године
  • Плата за септембар 2018 и плата за август 2017 године биће исплаћене до краја новембра 2018. године
  • Плата за октобар 2018 и плата за септембар 2017 године биће исплаћене до краја децембра 2018. године
  • Плата за новембар 2018 и плата за октобар 2017 године биће исплаћене до краја јануара 2019. године
  • Плата за децембар 2018 и плата за новембар 2017 године биће исплаћене до краја фебруара 2019. године

4. До 15 – ог новембра 2018. године ће се организовати нови састанак, а на ком ће бити размотрено питање исплате разлике плата за период децембар 2017 – септембар 2018 године ( период исплате минималних плата ), а у складу са показатељима остварења плана производње боксита, о чему ће подаци до овог периода бити познати.

Представници менаџмента су истакли да се надају повољним временским приликама у наредном периоду што би осигурало испуњење физичког обима птроизводње, а самим тим и исплату заосталих потраживања према радницима.
Представници менаџмента су истакли да се надају повољним временским приликама у наредном периоду што би осигурало испуњење физичког обима птроизводње, а самим тим и исплату заосталих потраживања према радницима.

Представници менаџмента су истакли да се надају повољним временским приликама у наредном периоду што би осигурало испуњење физичког обима птроизводње, а самим тим и исплату заосталих потраживања према радницима.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!