Nastavljeni pregovori u kompaniji „ALPRO“ a.d. Vlasenica

Nastavljeni pregovori u kompaniji „ALPRO“  a.d. Vlasenica
Nastavljeni pregovori u kompaniji „ALPRO“  a.d. Vlasenica

U kompaniji „ALPRO“  a.d. Vlasenica nastavljeni su pregovori predstavnika sindikata i poslodavca za zaključivanje Kolektivnog ugovora kod poslodavca. U pregovaračkom timu su predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS Radenko Smiljanić, generalni sekretar ovog sindikata Tane Peulić, viši stručni saradnik za pravne poslove Saveza sindikata RS Dijana Maksimović, predsjednik Sindikalne organizacije „ALPRO“ a.d. Vlasenica Mišel Lazić i član Sindikalnog odbora Zorica Ružičić. U ime kompanije pregovore su vodili generalni direktor kompanije Dragan Crnjanski, predstavnici Grupacije Alumil S.A. iz Grčke i advokatski tim koji zastupa kompaniju.

Na pregovorima je bilo riječi o usaglašavanju teksta Kolektivnog ugovora za zaposlene u kompaniji „ALPRO“ a.d. Vlasenica, na osnovu ranije sačinjenog nacrta teksta. Sindikat je generalnom direktoru i vlasnicima kompanije uputio nekoliko primjedbi i sugestija u cilju poboljšanja materijalnog položaja radnika, koje su načelno prihvaćene, te je dogovoreno da stručne službe zajednički usaglase konačan tekst Pojedinačnog  kolektivnog ugovora.

Generalni sekretar Sindikata metalske industrije i raudarstva RS Tane Peulić, izrazio je veliko zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa menadžmentom kompanije, te korektnog odnosa prema radnicima i sindikatu u dijelu ispunjavanja svih prava zaposlenih radnika i zahtjeva sindikata. Upoznao je prisutne o potrebi potpisivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca, kojim će biti usaglašena sva prava i obaveze kako radnika, tako i poslodavca, što će u konačnici dovesti do lakšeg, ali i profitabilnijeg funkcionisanja kompanije .

Prisutni predstavnici kompanije su prihvatili sve sugestije sindikata i usaglasili se oko potrebe da se u što kraćem roku potpiše Kolektivni ugovor kod poslodavca, koji će se primjenjivati i na zaposlene u d.o.o. BH ALUMINIUM, koji je u vlasništvu kompanije „ALPRO“ a.d. Vlasenica i čiji su radnici članovi Sindikalne organizacije „ALPRO“ a.d. Vlasenica.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!