Ispunjeni zahtjevi Sindikalne organizacije JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka – Štrajk se obustavlja

Ispunjeni zahtjevi Sindikalne organizacije JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka - Štrajk se obustavlja
Ispunjeni zahtjevi Sindikalne organizacije JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka - Štrajk se obustavlja

Nakon cjelodnevnih pregovora predstavnika Sindikalne organizacije JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS i Saveza sindikata Republike Srpske sa predstavnicima grada Banjaluka, Skupštine grada i Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, doneseni su zaključci, koji su u poslijepodnevnim časovima predstavljeni Sindikalnoj organizaciji ove javne ustanove. Nakon sastanka koji je trajao više od tri časa, Sindikalna organizacija banjalučkog Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje odlučila je da obustavi štrajk, jer su njihovi zahtjevi ispunjeni, a vrtići će od sutra raditi normalno.

Grad će u narednih deset dana radnicima isplatiti povećanje plate u iznosu od 50 KM za avgust i 50 KM za septembar realokacijom sredstava. Za oktobar, novembar i decembar novac bi trebalo da bude isplaćen nakon usvajanja rebalansa budžeta, a ako do toga ne dođe ista će biti isplaćena novom realokacijom sredstava ili prilikom usvajanja budžeta grada Banjaluka za 2023. godinu. Takođe, novo dodatno povećanje plata i zaključivanje kolektivnog ugovora u cilju izjednačavanja plata zaposlenih u Centru sa zaposlenim u Gradskoj upravi Banjaluka, biće realizovano početkom naredne godine.

Ukoliko bilo koji od ovih zaključaka ne bude realizovan, zaposleni u vrtićima će ponovo stupiti u štrajk. Prilikom donošenja odluke o obustavljanju štrajka koji je donijela Sindikalna organizacija, posebno se vodilo računa o djeci i roditeljima, korisnicima Centra.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!