Granski sindikati pozvali resorna ministarstva na pregovore

Granski sindikati pozvali resorna ministarstva na pregovore
Granski sindikati pozvali resorna ministarstva na pregovore

Granski sindikati, kojima je poslodavac Vlada Republike Srpske, a koji djeluju u okviru Saveza sindikata Republike Srpske danas su uputili zvaničan zahtjev za pregovore o povećanju plata u 2024. godini. S obzirom da Vlada Republike Srpske, sa socijalnim partnerima, intezivno radi na izradi Programa ekonomskih reformi, na osnovu kojih će biti utvrđen Budžet RS za 2024. godinu, vrijeme je da otpočnu pregovori socijalnih partnera o povećanju plata za 2024. godinu, u ovom slučaju granskih sindikata koji predstavljaju zaposlene u obrazovanju, kulturi, upravi, lokalnoj samoupravi, zdravstvu i socijalnoj zaštiti sa resornim ministarstvima. Troškovi života, inflacija, kao i nova opterećenja radnika su dovoljan razlog da se govori o procentu povećanja plata za narednu godinu. Granski sindikati odgovor od resornih ministarstava, koja su u obavezi da pregovaraju sa sindikatima, očekuju što prije.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!