Четврта сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске – Закључци

Четврта сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске - Закључци
Четврта сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске - Закључци

На Четвртој сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, одржаној 31.05.2022.године у Петрову, којој су присуствовали и предсједница Надзорног одбора, Статутарне комисије, Актива младих и Актива жена, расправљало се о преговорима око закључивања колективних уговора на нивоу гране и послодавца, повећања најниже плате и осталих плата у Републици Српској, повећања накнада за топли оброк и осталих накнада, примјени јединственог обрасца Платне листе, обиљежавању 1.маја-Међународног празника рада,  повећању цијене рада и закључивању колективних уговора у дјелатностима које представља овај синдикат, те стању у предузећима из области шумарства, прераде дрвета и папира РС.

Након расправе, донесени су сљедећи :

ЗАКЉУЧЦИ

 1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске, у вези Одлуке којом је најнижа плата у Републици Српској повећана са 590 КМ на 650 КМ, повећању плата буџетским и фондовским корисницима за 10% од маја мјесеца, кроз повећање цијене рада, те усвојеној Одлуци којом је дефинисано да сваки радник који прима накнаду за топли оброк у новцу има право на минималан износ топлог оброка од 8,00 КМ дневно у нето износу, односно 13,14 КМ у бруто износу.
 1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске захтијева од предсједника синдикалних организација да одрже састанке синдикалних одбора, након чега је потребно да доставе податке о могућностима за повећање цијене рада у својим синдикалним организацијама, организационим дијеловима или предузећима, како би се могле подузети заједничке активности како преко синдикалних организација, тако и преко надлежних институција Републике Српске, а све уз подршку Гранског синдиката и Савеза синдиката Републике Српске.
  Цијену рада потребно је повећати у складу са повећањем најниже плате и повећањем плата буџетских и фондовским корисницима (најмање 10%), посебно имајући у виду галопирајућу инфлацију и пораст трошкова живота. 
 1. Уколико не дође до повећања цијене рада на нивоу предузећа у складу са захтјевима синдикалних организација, Синдикат ће користити све врсте синдикалне борбе, укључујући и медијско оглашавање у вези опструкција око повећања цијене рада. 
 2. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, на основу изнесених информација од стране чланова Републичког одбора, констатовао је да се јединствен образац Платне листе примјењује у већини предузећа и организационим јединицама.
  У предузећима или организационим јединицама у којима се не примјењује јединствен образац Платне листе и плата се не обрачунава у складу са Законом, биће поднесен захтјев за инспекцијску контролу.
 1. Констатовано је да у претходном периоду није било помака у вези закључивања посебних (гранских) колективних уговора , како у овој грани, тако и у осталим гранама реалног сектора у ССРС, због опструкције од стране Гранских удружења послодаваца.
  У већини предузећа које представља овај Синдикат, закључени су колективни уговори на нивоу послодавца.
  Неопходно је у наредном периоду интензивирати активности око израде и закључивања колективних уговора на нивоу послодавца у предузећима која то немају (ПРИМА ИСГ Градишка и „Стандард“ а.д. Прњавор).
 1. Поред захтјева за повећање цијене рада, неопходно је предузети и све потребне активности на усклађивању и повећању свих врста накнада прописаних колективним уговорима (повећање накнаде за превоз у складу са повећањем цијене јавног превоза)
 2. Сви нивои синдикалног организовања ће константно радити на синдикализацији новог чланства. 
 3. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, прихватио је информацију о активностима око обиљежавања 1.маја – међународног празника рада, у којима је Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, активно учествовао у капацитету који је договорен.
  На обиљежавању 1.маја – Међународног празника рада, послате су јасне поруке социјалним партнерима, са посебним акцентом на повећање најниже плате и свих осталих плата, те закључивању колективних уговора у привреди. 
 1. Прихваћена је информација у вези покренуте Кампање под називом „Закон о раду – Закон за све раднике Републике Српске“, коју је покренуо Савез синдиката Републике Српске у сарадњи са контролним органима, Републичком управом за инспекцијске послове (Републичка инспекција рада) и Пореском управом Републике Српске, а у вези примјене законских прописа.
  Инспекцијске контроле ће прво бити извршене  у предузећима чији су власници и директори предсједници Уније удружења поалодаваца и гранских удружења поалодаваца.
 1. О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство.
 2. Све активности Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске и активности Савеза синдиката Републике Српске можете пратити путем веб странице Савеза синдиката Републике  Српске,www.savezsindikatars.org

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!