Zaustaviti krizu troškova života!

Zaustaviti krizu troškova života!
Zaustaviti krizu troškova života!

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, učestvovala je u radu 20.sjednice Izvršnog komiteta Panevropskog regionalnog vijeća  u Briselu 10.marta 2023.godine.

Na sjednici se raspravljalo o krizi pruzrokovanoj ratom u Ukrajini, na kojoj je donesena Izjava o krizi troškova života.

Zaustaviti krizu troškova života: Povećati plate, zaštititi ljude!
Izjava Izvršnog komiteta Panevropskog regionalnog vijeća

Plate nisu uzrok inflacije. Radnici su žrtve ove krize, gdje vrijednost njihovih plata zaostaje za cijenama svakodnevnih namirnica koje neprestano rasu. Istovremeno, vrijednost penzija i podrške prihodima opadaju u stvarnim uslovima. Ova situacija povećava postojeće nejednakosti, koje najviše pogađaju najmanje plaćene radnike i ugrožene kategorije stanovništva.

Ovom krizom upravlja višak dobiti – a ne plate- Prolazimo kroz spiralu rasta cijena dobiti, a ne cijene plata. Na primjer, energetske i prehrambene kompanije su udvostručile svoju dobit tokom 2022.godine.

Postoji hitna potreba za mjerama kojima ćemo se boriti protiv krize rasta troškova života, tako što ćemo osigurati povećanje plata, hitnu podršku za porodice koje se bore da prežive, gornju granicu cijena, poreza i preraspodjelu viška dobiti i bogatstva. Moraju se pokrenuti mjere borbe protiv krize zasnovane na solidarnosti, uključujući da se podrška mora usmjeriti na najugroženije. Minimalne plate moraju rasti, a kolektivno pregovaranje se mora promovisati i podržati. Sistemi socijalne zaštite moraju biti zaštićeni i ojačani.

Rast kamatnih stopa je pogrešan pravni lijek i samo šteti radnicima i kompanijama, a osim toga spriječit će potrebna javna i privatna ulaganja. Porodice koje se bore da prežive su najteže pogođene hipotekama i otplatama kredita.

Sve više nas zabrinjava tromost ili usvajanje pogrešnih odgovora, kao što su rast kamatnih stopa, poziv na zamrzavanje plata i povratak na neuspjeli plan štednje.

Izvršni komitet PERV-a poziva na snažan pristup solidarnosti u cilju borbe protiv krize rasta troškova života. Zaštita najugroženijih mora biti apsolutni prioritet. A takođe, ovo nije vrijeme za nacionalne interese najbogatijih zemalja koje ograničavaju mjere podrške svojim građanima i kompanijama. Ovo je neprihvatljivo i štetno za radne ljude, svuda u svijetu. Mora se odbaciti svaki pokušaj povratka na diskreditovane mjere štednje!

Izvršni komitet PERV-a poziva na sljedeće:

  • Povećanje plata mora da prati rast troškova života da se osigura da radnici dobiju pravedanudio proizvodne dobiti, kao i za mjere kojima se promoviše kolektivno pregovaranje kao najbolji način za ostvarenje pravednih plata i održive ekonomije. Tvrdnja da su plate uzrok inflacije se mora odbaciti! Nijedna plata ne bi smjela biti niža od plate potrebne za život i penzije i naknade moraju rasti; ;
  • Javna nabavka i sve finansijske i druge podrške trebale bi ići samo kompanijama koje se bave kolektivnim pregovaranjem i imaju uspostavljene odgovarajuće postupke detaljne analize.
  • Isplata finansijske podrške mora biti usmjerena na porodice koje se bore da prežive, kako bi mogle platiti račune za električnu energiju, staviti hranu na sto, platiti iznajmljivanje životnog prostora; pravo na hranu i topao dom moraju biti ljudska prava i da se kao takva moraju zaštititi. Ne može se od ljudi koji žive u siromaštvu očekivati da plate nedostupne račune. Mora postojati zabrana na isključenje sa energetske i drugih komunalnih usluga;
  • Treba definisati gornju granicu cijena ili troškova, naročito računa za električnu energiju i nepopustljiv porez na višak dobiti koju trebaju plaćati energetske i druge kompanije čime bi se osiguralo da se ne mogu djelovati špekulativno u odnosu na ovu krizu, zajedno sa svim drugim mjerama kojima će se zaustaviti profiterstvo, kao što su smanjenje dividendi i ograničavanje plata i bonusa izvršnog direktora, te sprečavanje špekulacija na cijene hrane. Ovo je spirala dobiti, a ne spirala plata. Oporezivanje – uključujući i progresivnije oporezivanje – je dio rješenja!
  • Podrška borbi protiv krize i instrumenti solidarnosti u cilju zaštite prihoda i radnih mjesta u industriji, uslugama i javnom sektoru, uključujući usvajanje mjera za zaštitu radnih mjesta, prihode, te finansiranje socijalnih mjera potrebnih za suočavanje sa krizom i procese pravedne tranzicije.
  • Reforme energetskog tržišta. Potrebno je uvažiti da je energija javno dobro, a ulaganje je borba protiv osnovnih uzroka krize, kao što su nedovoljna ulaganja u zelenu energiju i posljedice privatizacije.
  • Mjesto za sindikate za stolom gdje se planiraju i provode u djelo mjere borbe protiv krize putem socijalnog dijaloga. Ovo je dokazana metoda uspješnog upravljanja krizom!

Originalni tekst pogledajte ovdje


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!