Зауставити кризу трошкова живота!

Зауставити кризу трошкова живота!
Зауставити кризу трошкова живота!

Предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић, учествовала је у раду 20.сједнице Извршног комитета Паневропског регионалног вијећа  у Бриселу 10.марта 2023.године.

На сједници се расправљало о кризи прузрокованој ратом у Украјини, на којој је донесена Изјава о кризи трошкова живота.

Зауставити кризу трошкова живота: Повећати плате, заштитити људе!
Изјава Извршног комитета Паневропског регионалног вијећа

Плате нису узрок инфлације. Радници су жртве ове кризе, гдје вриједност њихових плата заостаје за цијенама свакодневних намирница које непрестано расу. Истовремено, вриједност пензија и подршке приходима опадају у стварним условима. Ова ситуација повећава постојеће неједнакости, које највише погађају најмање плаћене раднике и угрожене категорије становништва.

Овом кризом управља вишак добити – а не плате- Пролазимо кроз спиралу раста цијена добити, а не цијене плата. На примјер, енергетске и прехрамбене компаније су удвостручиле своју добит током 2022.године.

Постоји хитна потреба за мјерама којима ћемо се борити против кризе раста трошкова живота, тако што ћемо осигурати повећање плата, хитну подршку за породице које се боре да преживе, горњу границу цијена, пореза и прерасподјелу вишка добити и богатства. Морају се покренути мјере борбе против кризе засноване на солидарности, укључујући да се подршка мора усмјерити на најугроженије. Минималне плате морају расти, а колективно преговарање се мора промовисати и подржати. Системи социјалне заштите морају бити заштићени и ојачани.

Раст каматних стопа је погрешан правни лијек и само штети радницима и компанијама, а осим тога спријечит ће потребна јавна и приватна улагања. Породице које се боре да преживе су најтеже погођене хипотекама и отплатама кредита.

Све више нас забрињава тромост или усвајање погрешних одговора, као што су раст каматних стопа, позив на замрзавање плата и повратак на неуспјели план штедње.

Извршни комитет ПЕРВ-а позива на снажан приступ солидарности у циљу борбе против кризе раста трошкова живота. Заштита најугроженијих мора бити апсолутни приоритет. А такође, ово није вријеме за националне интересе најбогатијих земаља које ограничавају мјере подршке својим грађанима и компанијама. Ово је неприхватљиво и штетно за радне људе, свуда у свијету. Мора се одбацити сваки покушај повратка на дискредитоване мјере штедње!

Извршни комитет ПЕРВ-а позива на сљедеће:

  • Повећање плата мора да прати раст трошкова живота да се осигура да радници добију праведанудио производне добити, као и за мјере којима се промовише колективно преговарање као најбољи начин за остварење праведних плата и одрживе економије. Тврдња да су плате узрок инфлације се мора одбацити! Ниједна плата не би смјела бити нижа од плате потребне за живот и пензије и накнаде морају расти; ;
  • Јавна набавка и све финансијске и друге подршке требале би ићи само компанијама које се баве колективним преговарањем и имају успостављене одговарајуће поступке детаљне анализе.
  • Исплата финансијске подршке мора бити усмјерена на породице које се боре да преживе, како би могле платити рачуне за електричну енергију, ставити храну на сто, платити изнајмљивање животног простора; право на храну и топао дом морају бити људска права и да се као таква морају заштитити. Не може се од људи који живе у сиромаштву очекивати да плате недоступне рачуне. Мора постојати забрана на искључење са енергетске и других комуналних услуга;
  • Треба дефинисати горњу границу цијена или трошкова, нарочито рачуна за електричну енергију и непопустљив порез на вишак добити коју требају плаћати енергетске и друге компаније чиме би се осигурало да се не могу дјеловати шпекулативно у односу на ову кризу, заједно са свим другим мјерама којима ће се зауставити профитерство, као што су смањење дивиденди и ограничавање плата и бонуса извршног директора, те спречавање шпекулација на цијене хране. Ово је спирала добити, а не спирала плата. Опорезивање – укључујући и прогресивније опорезивање – је дио рјешења!
  • Подршка борби против кризе и инструменти солидарности у циљу заштите прихода и радних мјеста у индустрији, услугама и јавном сектору, укључујући усвајање мјера за заштиту радних мјеста, приходе, те финансирање социјалних мјера потребних за суочавање са кризом и процесе праведне транзиције.
  • Реформе енергетског тржишта. Потребно је уважити да је енергија јавно добро, а улагање је борба против основних узрока кризе, као што су недовољна улагања у зелену енергију и посљедице приватизације.
  • Мјесто за синдикате за столом гдје се планирају и проводе у дјело мјере борбе против кризе путем социјалног дијалога. Ово је доказана метода успјешног управљања кризом!

Оригинални текст погледајте овдје


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!