Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – Nacrt i raspored javnih rasprava

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – Nacrt (.pdf)

Javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju obaviće se prema sljedećem rasporedu:


Raspored javnih rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (.pdf)