Закључци са 7. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, Бијељина. 20.10.2018. године

Закључци са 7. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, страна 1
Закључци са 7. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, страна 1
Закључци са 7. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, страна 2
Закључци са 7. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, страна 2
Допис синдикалним организацијама
Допис синдикалним организацијама

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права