Virtuelni Regionalni forum za razmjenu informacija o bezbjednosti i zdravlju na radu

Virtuelni Regionalni forum za razmjenu informacija o bezbjednosti i zdravlju na radu
Virtuelni Regionalni forum za razmjenu informacija o bezbjednosti i zdravlju na radu

Predstavnici Saveza sindikata Republike Srspke koji se bave bezbjednošću i zdravljem na radu, učestvuju danas u virtuelnom Regionalnom forumu za razmjenu informacija iz ove oblasti u zemljama članicama Evropske unije i zemljama Zapadnog Balkana.

Forum organizuje ETUI- nezavisni centar za istraživanje i obuku Evropske konfederacije sindikata koja povezuje evropske nacionalne saveze sindikata u jedinstvenu evropsku krovnu organizaciju.

Ciljevi Foruma su pružanje mogućnosti učesnicima da upoređuju nacionalna iskustva u vezi sa najefikasnijom prevencijom na radnom mjestu u doba pandemije, pružanje informacija o tekućoj debati u državama članicama EU u vezi sa priznavanjem COVID-19  kao profesionalne bolesti,te pružanje osnova znanja o sistemima efikasnosti sprovođenja zakona o bezbjednosti i zdravlju u različitim državama.

Specifičnost ovog Foruma je regionalna dimenzija – modeli  saradnje i razmjene između susjednih zemalja što bi trebalo da doprinese poboljšanju zdravlja, bezbjednosti radnika i uslova rada.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava