Statistički podaci za septembar 2020. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u septembru 2020. godine iznosi 965,00 KM i veća je za 3,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u avgustu 2020. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za septembar 2020. godine iznosi 1.926,94 KM i prosječna plata je pokriva sa 50,07%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.467,00 KM i ostala je nepromjenjena u odnosu na avgustovsku platu, a najniže u građevinarstvu i iznose 668,00 KM i iste su kao i prosječne plate nakon oporezivanja (neto plate) isplaćene u avgustu 2020. godine.

Ukupne potrošačke cijene u septembru 2020. godine u odnosu na avgust 2020. godine veće su 0,1%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,4%.
 • Alkoholna pića i duvan – manje su za 0,1%.
 • Odjeća i obuća – veće su za 3,7%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – nisu se mijenjale.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,2%.
 • Zdravstvo – nisu se mijenjale.
 • Prevoz – veće su za 0,5%.
 • Komunikacije – manje su za 0,1%.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 0,1%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,1%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava