Statistički podaci za januar 2019. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u januaru 2019. godine iznosi 887,00 KM i manja je za 4,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u decembru 2018. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za januar 2019. godine iznosi 1.893,84 KM i prosječna plata je pokriva sa 46,84%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.375,00 KM i manje su za 2,69% u odnosu na decembarsku platu iz prošle godine, a najniže u umjetnosti, zabavi i rekreaciji i iznose 599,00 KM i manje su za 1,96% od prosječne plate nakon oporezivanja (neto plate) isplaćene u decembru 2018. godine.

Ukupne potrošačke cijene u januaru 2019. godine u odnosu na decembar 2018. godine veće su za 0,2%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 1,5%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 2,8%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 6,3%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – nisu se mijenjale.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,1%.
 • Zdravstvo – nisu se mijenjale.
 • Prevoz – manje su za 0,7%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 0,5%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – veće su za 0,1%.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,3%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS