Socijalni partneri nastavljaju pregovore o Opštem kolektivnom ugovoru, 27.02.2019. godine 13.00 časova, Administrativni centar Vlade RS

Socijalni partneri nastavljaju pregovore o Opštem kolektivnom ugovoru, 27.02.2019. godine 13.00 časova, Administrativni centar Vlade RS
Socijalni partneri nastavljaju pregovore o Opštem kolektivnom ugovoru, 27.02.2019. godine 13.00 časova, Administrativni centar Vlade RS

Delegacije tri socijalna partnera, Saveza sindikata Republike Srpske, koju će predvoditi predsjednica Ranka Mišić, Vlade Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca RS, sutra, 27. februara 2019. godine,  nastaviće pregovore na temu:

   “ O P Š T I   K O L E K T I V N I  U G O V O R „

Pregovori socijalnih partnera održaće se u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci, a počinju u 13,00 časova.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!