Sjednica sindikalnog odbora „KOSMOS“ Banja Luka

Sjednica sindikalnog odbora "KOSMOS" Banjaluka
Sjednica sindikalnog odbora "KOSMOS" Banjaluka

Dana 01.10.2019. godine održana je Sjednica sindikalnog odbora „KOSMOS“ Banjaluka. Sastanku su prisustvovali Mihajlo Zrnić, predsjednik sindikata i članovi sindikalnog odbora Miroslav Ivić, Svjetlana Musan,  Goran Bojinović i Goran Grbić. Sastanku je prisustvovao i Tane Peulić predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na sastanku je raspravljano o aktivnostima vezanim za dobivanje kredita, Nacrt nove sistematizacije i budućnost preduzeća.

O dosadasnjim aktivnostima menadžmenta, resornog ministarstva privrede Republike Srpske i sindikata informaciju je podnio Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, i ona je jednoglasno prihvaćena.

O Nacrtu nove sistematizacije informaciju je podnio Mihajlo Zrnić, predsjednik sindikalne organizacije a u raspravi su učestvovali svi članovi sindikalnog odbora te je usvojena jednoglasna odluka da se sistematizacijom moraju obuhvatiti svi zaposleni radnici i da nema viška radnika, a prije svega kada se zna da je svakim danom sve veća potražnja za kvalifikovanom radnom snagom po preduzećima.