Sindikalne aktivnosti u “ SWISSLION “ IAT Trebinje

Sindikalne aktivnosti u " SWISSLION " IAT Trebinje
Sindikalne aktivnosti u " SWISSLION " IAT Trebinje

Dana, 06.07. 2017.godine održan je sastanak predstavnika Sindikalne organizacije „SWISSLION“ IAT Trebinje ( Spasoje Ignjatić, predsjednik, Slavko Vukalović, potpredsjednik, i Mijodrag Glogovac, član Sindikalnog odbora) sa poslodavcem ( Branka Ratković, direktor ). Osnovna tema sastanka bila je trenutno stanje u IAT sa posebnim osvrtom na materijalni položaj radnika.
U otvorenom i konstruktivnom razgovorom sa direktorom SL IAT predstavnici Sindikalne organizacije su iznijeli niz primjedbi na organizaciju rada u nekim segmentima na kojima počiva funkcionisanje fabrike i niz konstruktivnih prijedloga koji bi unaprijedili kompletan proces proizvodnje, a posebno poboljšali materijalni položaj radnika.
Informaciju sa održanog sastanka možete pogledati na sledećem linku
Informacija sindikalne oeganizacije „SWISSLION“ IAT Trebinje

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava