Sindikalna potrošačka korpa za septembar 2021. godine 1954,64KM – pregled troškova


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava