Sindikalna potrošačka korpa za septembar 2020. godine 1926,94 KM – pregled troškova