Sindikalna potrošačka korpa za septembar 2020. godine 1926,94 KM – pregled troškova

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava