Sindikalna potrošačka korpa za jun 2019. godine 1890,78KM

Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u Republici Srpskoj, u junu 2019. godine, koštala je 1890,78 KM, koju je prosječna isplaćena neto plata u ovom mjesecu u iznosu od 910,00 KM, pokrivala sa svega 48,13 odsto.

Prosječna, isplaćena neto plata u junu u poređenju sa prosječno isplaćenom platom u maju 2019. godine, bila je veća za 7,00 KM.

Najviše prosječne neto plate u junu u Republici Srpskoj isplaćene su u oblasti finansijske djelatnosti i osiguranja, 1404,00  KM i veće su  za 1,37 odsto u odnosu na majsku platu, a najniže u oblasti umjetnosti, zabave i rekreacije 625,00 KM i bile su manje za 2,65 odsto u odnosu na prosječnu platu u ovoj djelatnosti isplaćenu u maju ove godine.

Niske prosječne neto plate u junu 2019. godine primili su radnici u građevinarstvu, 629,00 KM,  zatim zaposleni u ugostiteljstvu, 635,00 KM, kao i  radnici u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima čija je prosječna junska plata iznosila 679,00 KM.

Prosječna isplaćena neto plata u prošlom mjesecu isplaćena u djelatnosti saobraćaja i skladištenja iznosila je 691,00 KM, te u trgovini 692,00 KM.

Navedene prosječne neto plate isplaćene u junu ove godine, pokrivale su troškove sindikalne potrošačke korpe od 33,06 odsto do 36,60 odsto.

Ukupne potrošačke cijene u junu u poređenju sa cijenama u maju 2019. godine, bile su manje za 0,6 odsto.

Najviše novca  porodice u Republici Srpskoj u junu ove godine trošile su za nabavku prehrane 707,62 KM, za stanovanje i komunalne usluge 568,63 KM, te za tekuće održavanje domaćinstva 106,48 KM.  Nabavka obuće i odjeće u junu koštala je 135,4 KM, higijena i njega zdravlja 89,77 KM, prevoz 200,23 KM, te obrazovanje i kultura 82,65 KM.

Iz navedenih podataka jasno je u Republici Srpskoj  potrebno što prije  potpisati Opšti i granske kolektivne ugovore, te  povećati plate i poboljšati životnog standard svim radnicima, a posebno radnicima sa najnižim primanjima, kako bi se smanjio trend odlaska mlade, radno sposobne, kvalifikovane radne snage.

U fokusu aktivnosti u 2019. godini treba biti donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu, Zakona u posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti RS, Zakona o inspekcijama RS, Zakona o mobingu RS, te izradi Strategije bezbjednosti i zaštite zdravlja na radu RS.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!