Синдикална потрошачка корпа за јун 2019. године 1890,78КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској, у јуну 2019. године, коштала је 1890,78 КМ, коју је просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу у износу од 910,00 КМ, покривала са свега 48,13 одсто.

Просјечна, исплаћена нето плата у јуну у поређењу са просјечно исплаћеном платом у мају 2019. године, била је већа за 7,00 КМ.

Највише просјечне нето плате у јуну у Републици Српској исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања, 1404,00  КМ и веће су  за 1,37 одсто у односу на мајску плату, а најниже у области умјетности, забаве и рекреације 625,00 КМ и биле су мање за 2,65 одсто у односу на просјечну плату у овој дјелатности исплаћену у мају ове године.

Ниске просјечне нето плате у јуну 2019. године примили су радници у грађевинарству, 629,00 КМ,  затим запослени у угоститељству, 635,00 КМ, као и  радници у административним и помоћним услужним дјелатностима чија је просјечна јунска плата износила 679,00 КМ.

Просјечна исплаћена нето плата у прошлом мјесецу исплаћена у дјелатности саобраћаја и складиштења износила је 691,00 КМ, те у трговини 692,00 КМ.

Наведене просјечне нето плате исплаћене у јуну ове године, покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 33,06 одсто до 36,60 одсто.

Укупне потрошачке цијене у јуну у поређењу са цијенама у мају 2019. године, биле су мање за 0,6 одсто.

Највише новца  породице у Републици Српској у јуну ове године трошиле су за набавку прехране 707,62 КМ, за становање и комуналне услуге 568,63 КМ, те за текуће одржавање домаћинства 106,48 КМ.  Набавка обуће и одјеће у јуну коштала је 135,4 КМ, хигијена и њега здравља 89,77 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,65 КМ.

Из наведених података јасно је у Републици Српској  потребно што прије  потписати Општи и гранске колективне уговоре, те  повећати плате и побољшати животног стандард свим радницима, а посебно радницима са најнижим примањима, како би се смањио тренд одласка младе, радно способне, квалификоване радне снаге.

У фокусу активности у 2019. години треба бити доношење измјена и допуна Закона о раду, Закона у посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености РС, Закона о инспекцијама РС, Закона о мобингу РС, те изради Стратегије безбједности и заштите здравља на раду РС.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!