Sindikalna potrošačka korpa za januar 2019. godine 1893,84 KM – pregled troškova