Seminar za sindikalne aktiviste Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, Bijeljina, 19 – 21. oktobar

Seminar za sindikalne aktiviste Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, Bijeljina, 19 - 21. oktobar
Seminar za sindikalne aktiviste Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, Bijeljina, 19 - 21. oktobar

U cilju edukacije sindikalnih aktivista, Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske uz podršku Fondacije Fridrih Ebert, za članove Republičkog odbora, predjednike sindikalnih organizacija, članove i članice Aktiva mladih i Aktiva žena Sindikata šumarstva prerade drveta i papira Republike Srpske organizuje seminar koji se održava u Bijeljini od 19 – 21. oktobra.

U okviru seminara, predsjednica Aktiva žena, Tamara Ilić i predsjednik Aktiva mladih, Pavle Bosnić, održali su predavanje na temu: „Prava mladih i žena – regrutacija sindikalnog članstva“.

Takođe, u Bijeljini je 20.10. održana i sjednica Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske.