Sastanak predstavnika Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS sa ministrom Alenom Šeranićem

Sastanak predstavnika Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS sa ministrom Alenom Šeranićem
Sastanak predstavnika Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS sa ministrom Alenom Šeranićem

28.01.2019. godine održan je sastanak predstavnika Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske na čelu sa Milenkom Granulićem i ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića.

Predsjednik Milenko Granulić upoznao je ministra o aktivnostima kada je u pitanju ekonomsko – socijalni položaj radnika u zdravstvu sa konkretnim zahtjevom za povećanje cijene rada, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te o izmjeni i dopuni i donošenju novih propisa u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj.

Takođe, ministar je upoznat i sa aktivnostima sindikata vezano za unapređenje zdravstvenog sistema u cjelosti, kroz standarde i normative zdravstvene zaštite i formiranje mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. Tokom sastanka u više navrata predsjednik Granulić je isticao poboljšanje ekonomsko – socijalnog položaja radnika kako bi se sprečio trend odlaska kvalifikovanog i stručnog kadra u inostranstvo, te o mnogim izazovima i poteškoćama sa kojima sec susreću radnici u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.

Ministar Alen Šeranić je upozao predstavnike sindikata o aktivnostima koje će provoditi u narednom periodu tokom obilaska zdravstvenih ustanova radi upoznavanja stanja na terenu i analize poslovanja istih, sa jasnim ciljem unaređenja zdravstvene zaštite i zdravstvenog sistema u cjelosti.