Sastanak menadžmenta i Sindikata metalske industrije i rudarstva: Korona skresala prihode „Alumine“ za preko 20 odsto!

Sastanak menadžmenta i Sindikata metalske industrije i rudarstva: Korona skresala prihode "Alumine" za preko 20 odsto!
Sastanak menadžmenta i Sindikata metalske industrije i rudarstva: Korona skresala prihode "Alumine" za preko 20 odsto!

U utorak, 18. avgusta, održan je sastanak menadžmenta kompanije „Alumina“ i sindikata metalske industrije i rudarstva na kome se razgovaralo o aktuelnoj poslovnoj i finansijskoj situaciji u fabrici. U radu sastanka učestvovali su i stečajni upravnik Fabrike glinice „Birač“ A.D. u stečaju Lazo Đurđević i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić.

Predsjednik Upravnog odbora „Alumine“ Mile Matić je prezentovao poslovnu situaciju u kompaniji, navodeći aktuelne probleme i prilike na svjetskom tržištu, te s tim u vezi i teškoće sa kojima se kolektiv suočava, prouzrokovanim, prije svega, globalnom krizom i posljedicama koje na svjetsku ekonomiju reflektuje pandemija virusa korona.

Kako je rekao, u prvih šest mjeseci ove godine „Alumina“ je imala manje prihode za preko 20 odsto u odnosu na plan, što je, kako je objašnjeno, direktna posljedica smanjenih isporuka gotovih proizvoda usljed novonastale situacije u evropskoj i svjetskoj ekonomiji izazvanoj koronavirusom.

Predsjednik Upravnog odbora je pojasnio da su zakoni tržišta nemilosrdni, naglašavajući da „Alumina“, u proteklom periodu nije izgubila nijednog kupca, štaviše uspostavila je poslovnu saradnju sa pet novih kupaca, ali evidentno je da su značajno smanjene isporuke gotovih proizvoda, što se odrazilo i na ukupne prihode privrednog društva, odnosno na poslovnu likvidnost fabrike. U ovom periodu „Alumina“, kako je rekao Matić, svoj proizvodni kapacitet prilagođava prema mogućnostima prodaje, odnosno potražnje kupaca za našim proizvodima koji, istaknuto je, takođe rade sa smanjenim kapacitetom.

Matić je rekao da je kriza izazvana korona virusom pogodila cjelokupnu svjetsku ekonomiju, posebne posljedice osjećaju se u realnom sektoru, te da je veoma važno da se u ovakvoj situaciji preduzmu određene mjere kako bi se obezbijedio dalji rad fabrike. Menadžment će, naglašeno je, čim prije pripremiti cjelokupnu informaciju o poslovnim prilikama i problemima sa kojima se fabrika suočava, te definisati mjere koje će se peduzeti kako bi se tražilo rješenje za novonastalu situaciju, što je i jedan od zaključaka sa posljednje sjednice Upravnog odbora „Alumine“.

Stečajni upravnik Fabrike glinice „Birač“ Lazo Đurđević, učestvujući u radu ovog sastanka, takođe je stava da se uradi detaljna analiza poslovanja i rada fabrike, da bi se, kako je rekao, „vidjelo šta treba da činimo u narednom periodu ako dođe do još teže situacije“, apostrofirajući problem tekuće likvidnosti fabrike.

Predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić govorio je o značaju „Alumine“ kao privrednog subjekta za Republiku Srpsku, pa i šire, ističući da je veoma važno da se sačuvaju sva radna mjesta u ovom kolektivu. Peulić je, istovremeno, podvukao da svi koji su zaposleni u „Alumini“, moraju raditi u interesu ove kompanije.

Na kraju dvočasovnih razgovora, učesnici sastanka saglasili su se da se mora sačuvati fabrika i radno-pravni status svih zaposlenih. Naglašeno je da se radne obaveze, na svim radnim mjestima, moraju izvršavati blagovremeno i kvalitetno, uz puno poštovanje radne i tehnološke discipline. Sindikat daje punu podršku rukovodstvu „Alumine“ da nema novog zapošljavanja u fabrici za vrijeme epidemije koronavirusa. Takođe, dogovoreno je da, nakon što se pripremi cjelovita analiza poslovanja i rada fabrike, prije preduzimanja konkretnih mjera, ponovo razgovaraju menadžment i sindikat kao socijalni partneri u ovom privrednom društvu.

Izvor: Alumina


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!