Предузеће је приватизовано 2014. године и данас представља узоран колектив у којем се поштују права радника, и његује култура социјалног дијалога.

Предузеће је приватизовано 2014. године и данас представља узоран колектив у којем се поштују права радника, и његује култура социјалног дијалога.

Предузеће је приватизовано 2014. године и данас представља узоран колектив у којем се поштују права радника, и његује култура социјалног дијалога.