Regionalni forum o platama, Beograd, 16-17. juli 2019. godine

Regionalni forum o platama, Beograd, 16-17.juli 2019. godine
Regionalni forum o platama, Beograd, 16-17.juli 2019. godine

U skladu sa zaključcima sa sjednice Izvršnog odbora Pan-evropskog regionalnog savjeta (PERC), plate su neprihvatljivo niske u jugoistočnoj Evropi, što dovodi u pitanje radnički dignitet i život.

Kako bi se podržali sindikati u borbi za fer i dostojne plate, uključujući i najniže plate, Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom rada – odjel za radnička pitanja (ILO ACTRAV) je odlučila da organizuje Regionalni forum o platama koji se održava 16. i 17. jula 2019. godine u Beogradu.

Na Forumu će se detaljno razgovarati o stanju plata u regionu uključujući i adekvatne najniže plate, te izazovima s kojima se sindikati susreću u realizovanju svojih zahjteva u vezi plata. Takođe će se razgovarati o kreiranju jake baze podataka o platama, te kreiranju kampanja i strategija pregovaranja.

Planirano je da se na ovom Forumu pokrene zajednička kampanja za najnižu platu, gdje će se takođe razviti i zajedinčki plan rada za aktivnosti na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou u 2019. i dalje.

U radu Foruma učestvuju predsjednici i ekonomisti saveza sindikata iz Jugoistočne Evrope i generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata Šeron Barou.

U ime Saveza sindikata Republike Srpske u radu Foruma učestvuje predsjednica Ranka Mišić i ekspert za pravna pitanja Sandra Todorović.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!