Razvoj i organizovanje sindikalnog članstva, Skoplje, 4 -7 12. 2017. godine

Razvoj i organizovanje sindikalnog članstva, Skoplje, 4 -7 12. 2017.
Razvoj i organizovanje sindikalnog članstva, Skoplje, 4 -7 12. 2017.

Predstavnici Saveza sindikata Rs učestvuju u radu radionice o razvoju i organizovanju sindikalnog članstva koju organizuje Regionalni sindikalni savjet „Solidarnost“.

Ova radionica je još jedna u nizu aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta „Na putu ka Evropskoj uniji“ a čiji su partneri Evropska konfederacija sindikata i članice RSS „Solidarnost“ pod pokroviteljstvom Evropske komisije.

Članice RSS „Solidarnost“ (predstavnici saveza sindikata bivše Jugoslavije) će raspravljati o načinu animiranja novog članstva sa posebnim fokusom na mlade, organizovanju kampanja i akcija, kao i na koji način međunarodna saradnja i solidarnost sa drugim sindikatima može da utiče na razvoj sindikalnog članstva.

Radionica se održava u Skoplju u periodu od 4. do 7.decembra 2017, a pored predsjednice Saveza sindikata RS, Ranke Mišić, u radu radionice učestvuju i predsjednici Sindikata metalske industrije i rudarstva RS i Sindikata finansijskih organizacija RS, Tane Peulić i Miroslav Zečević.