Razvoj i organizovanje sindikalnog članstva, Skoplje, 4 -7 12. 2017. godine

Razvoj i organizovanje sindikalnog članstva, Skoplje, 4 -7 12. 2017.
Razvoj i organizovanje sindikalnog članstva, Skoplje, 4 -7 12. 2017.

Predstavnici Saveza sindikata Rs učestvuju u radu radionice o razvoju i organizovanju sindikalnog članstva koju organizuje Regionalni sindikalni savjet „Solidarnost“.

Ova radionica je još jedna u nizu aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta „Na putu ka Evropskoj uniji“ a čiji su partneri Evropska konfederacija sindikata i članice RSS „Solidarnost“ pod pokroviteljstvom Evropske komisije.

Članice RSS „Solidarnost“ (predstavnici saveza sindikata bivše Jugoslavije) će raspravljati o načinu animiranja novog članstva sa posebnim fokusom na mlade, organizovanju kampanja i akcija, kao i na koji način međunarodna saradnja i solidarnost sa drugim sindikatima može da utiče na razvoj sindikalnog članstva.

Radionica se održava u Skoplju u periodu od 4. do 7.decembra 2017, a pored predsjednice Saveza sindikata RS, Ranke Mišić, u radu radionice učestvuju i predsjednici Sindikata metalske industrije i rudarstva RS i Sindikata finansijskih organizacija RS, Tane Peulić i Miroslav Zečević.


Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]