Pregovori u preduzeću “ Alumina “ Zvornik

Pregovori u preduzeću " Alumina " Zvornik
Pregovori u preduzeću " Alumina " Zvornik

Dana 01.02.2019.godine održani su pregovori u preduzeću Alumina Zvornik između uprave i delegacije Sindikalnog odbora,

Pregovorima su prisustvovali ispred uprave, Milorad Motika, predsednik Upravnog odbora,Mile Matić,Milomir Maksimović, Radisav Filipović,Zoran Obrenović,I Pero Vasiljević članovi.

Delegacija sindikata, Radenko Smiljanić, predsednik,Živka Pavlovića, Slaviša Obradović,Suzana Dragičević,i Aleksandar Sejminović, članovi Sindikalnog odbora.

Pregovorima je prisustvovao i Tane Peulić predsednik sindikata metalske industrije i rudarstva RS.

Tema pregovora je Realizacija Zaključaka od 25.12.2018.godine vezano za utvrđivanje cijene rada za 2019.godinu.

Nakon duže rasprave dogovoreno je da se konačna odluka o cijeni rada usaglasi i donese 04.02.2019.godine.