Pregovori menadžmenta i sindikata u a.d. Rudnik boksita Srebrenica

Pregovori menadžmenta i sindikata u a.d. Rudnik boksita Srebrenica
Pregovori menadžmenta i sindikata u a.d. Rudnik boksita Srebrenica

Predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić, prisustvovao je danas u Srebrenici sastanku predstavnika sindikalnog odbora a.d. Rudnik boksita Srebrenica sa direktorom Mladenom Radićem i predsjednikom i članom Upravnog odbora preduzeća, Bojanom Crnogorcem i Ratkom Markovićem. Sindikalni odbor su predstavljali Rade Grujičić, predsjednik i Ivan Ivanović član sindikalnog odbora.

Direktor i predstavnici UO preduzeća su prezentovali informaciju o trenutnom stanju u preduzeću, i planovima za tekuću poslovnu godinu. Predstavnici sindikalne organizacije su ukazali na problem neisplaćene 3 plate iz 2017. godine, koji je potrebno rješiti u najkraćem mogućem periodu. Takođe, razgovarano je i o povećanju plata za zaposlene u preduzeću. Nakon rasprave dogovoreno je sledeće:

  • Počevši od 1. januara 2020. godine, plate radnicima a.d. Rudnik boksota Srebrenica u zavisnosti od radnog mjesta, biće uvećane kroz uvećanje koeficijenata od 8 do 20%, što u prosjeku iznosi oko 10%
  • Poslodavac će obezbjediti isplatu dvije plate i to jedne do kraja februara, a druge do kraja marta, kako bi se sačuvao kontinuitet isplate plata u vrijeme do početka efektivnog rada na površinskim kopovima.
  • Najkasnije do 15. aprila, tj. nakon što počne eksploatacija rude, biće održan sastanak u istom sastavu na kome će biti razgovarano o rješavanju prioritetnih problema po sledećem redoslijedu:
    • Isplata 3 zaostale plate iz 2017. godine
    • Isplata regresa u iznosu kako je to potpisano Sporazumom kod Agencije za mirno rješavanje radnih sporova.
    • Isplata razlike plata do visine pune plate za period u kome su zaposleni primali umanjenu platu.