Predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske na današnjem sastanku u Vladi RS predstaviće Prijedlog globalnih i sektorskih reformskih mjera SSRS

Predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske na današnjem sastanku u Vladi RS predstaviće Prijedlog globalnih i sektorskih reformskih mjera SSRS
Predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske na današnjem sastanku u Vladi RS predstaviće Prijedlog globalnih i sektorskih reformskih mjera SSRS

Na poziv  Ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske, Vjekoslava Petričevića, predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske, zajedno sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i predstavnicima Privredne komore Republike Srpske, će predstaviti  Prijedlog globalnih i sektorskih reformskih mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021- 2023. godine

Predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske će posebno apostrofirati Mjere koje se odnose na privredu, zaposlene u privredi, njihov ekonosmko – socijalni položaj.

Takođe će biti prezentovane Mjere koje se tiču poslodavaca, a čija realizacija bi bitno uticala na položaj zaposlenih.

Od nadležnog ministarsta očekujemo da sve predložene mjere Saveza sindikata Republike Srpske prihvati i da budu sastavni dio Ekonomskih reformskih mjera Vlade Republike Srpske.

Sastanak će se održati danas, 24.11.2020. godine u Vladi Republike Srpske – Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske sa početkom u 11,00 sati.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava