Predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS Tane Peulić, održao sastanke u a.d. Rudnik boksita Srebrenica, TRB Bratunac i Alumina Zvornik

U preduzeću a.d. Rudnik boksita Srebrenica održan je sastanak sindikalnog odbora sa Direktorom preduzeća
U preduzeću a.d. Rudnik boksita Srebrenica održan je sastanak sindikalnog odbora sa Direktorom preduzeća

Predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske održao je radne sastanke u preduzećima a.d. Rudnik boksita Srebrenica, TRB Bratunac i Alumina Zvornik.

U preduzeću a.d. Rudnik boksita Srebrenica održan je sastanak sindikalnog odbora sa Direktorom preduzeća. Razgovarano je o prevazilaženju teške situacije u ovom preduzeću. Na sastanku su usaglašeni sledeći zaključci:

  1. Da rukovodstvo preduzeća uloži maksimalan napor da se radnicima do 05. januara 2018. godine isplati jedna plata
  2. Da Direktor preduzeća najkasnije do 19. januara 2018. godine obezbjedi održavanje sastanka između većinskog vlasnika kapitala i menadžmenta preduzeća sa sindikalnim odborom i predsjednikom Sindikata metalske industrije i rudarstva RS, na kome će biti razgovarano o načinu prevazilaženja teške situacije u preduzeću.

Predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske posjetio je i preduzeće TRB Bratunac gdje je održao sastanak sa sindikalnim odborom preduzeća i predstavnikom menadžmenta. Konstatovano je da je situacija u preduzeću veoma dobra, te da se početkom sledeće godine otpočnu pregovori sa menadžmentom preduzeća o mogućstvu povećanja cijene rada.

U preduzeću Alumina Zvornik, sindikalni odbor i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva su razgovarali o pismu koje je sindikalnoj organizaciji dostavljeno od strane predsjednika Upravnog odbora, te je donesen zaključak da se zatraži sastanak sa predsjednikom Upravnog odbora na kome bi se razgovaralo o mogućnosti za povećanje najniže cijene rada.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!