Predsjednici granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika Saveza sindikata Republike Srpske nastavljaju pregovore sa resornim ministrima

Predsjednici granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika Saveza sindikata Republike Srpske nastavljaju pregovore sa resornim ministrima
Predsjednici granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika Saveza sindikata Republike Srpske nastavljaju pregovore sa resornim ministrima

U Vladi Republike Srpske je 6. oktobra 2021. godine održan sastanak predsjednika granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika Saveza sindikata Republike Srpske sa predsjednikom Vlade Republike Srpske i resornim ministrima. Sastanku su, ispred Saveza, prisustvovali predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS Dragan Gnjatić, predsjednica Sindikata radnika unutrašnjih poslova RS Anica Jondić,  predsjednik Sindikata pravosuđa RS Siniša Petrović, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS Branko Zelenović i predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS Nikola Crnčević. Sastanku su prisustvovali i predsjednik Vlade RS Radovan Višković, ministar finansija RS Zora Vidović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS Duško Milunović, sa saradnicima.

Sindikati budžetskih i fondovskih korisnika, koji djeluju u Savezu sindikata RS, a predstavljaju radnike zaposlene u obrazovanju, nauci, kulturi, policiji, lokalnoj samoupravi, upravi i javnim službama, pravosuđu, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, na sastanku su iznijeli sve probleme sa kojima se suočavaju radnici kao i svoje zahtjeve, a koji se odnose na veća izdvajanja za povećanje primanja radnika i raspakivanje zakona o platama u Republici Srpskoj u smislu posebnog iskazivanja naknada za topli obrok i regres na postojeće koeficijente. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković zadužio je resorna ministarstva da u pregovorima sa granskim sindikatima što prije otpočnu pregovore, kako bi pronašli rješenje za bolji standard i materijalni status radnika.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava