PERK-ova ženska škola – žene na prvoj borbenoj liniji protiv pandemije; izazovi i put prema napretku

PERK-ova ženska škola - žene na prvoj borbenoj liniji protiv pandemije; izazovi i put prema napretku
PERK-ova ženska škola - žene na prvoj borbenoj liniji protiv pandemije; izazovi i put prema napretku

Virtuelni sastanak Ženske škole Pan-evropskog regionalnog komiteta( PERK) održan je 4. novembra 2020.godine uz učešće više od sedamdeset žena sindikalista iz različitih sindikalnih organizacija regije PERK-a među kojima je i predstavnica Saveza sindikata Republike Srpske. Ženska škola je ove godine organizovana uz finansijsku podršku belgijske  Savezne javne službe za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog i u saradnji sa belgijskim sindikatima CGSLB / ACLVB.

Sastanak se sastojao iz  dva glavna dijela: okrugli sto o rodnim aspektima krize; posljedice po ženska prava, žene na frontu; izazovi na tržištu rada; zdravstvena zaštita; socijalna zaštita; naučene lekcije i dalji napredak i okrugli sto o raspravi o procesu ratifikacije Konvencije MOR-a 190 o nasilju i uznemiravanju na radnom mjestu; situacija u različitim zemljama; nasilje u porodici kao pitanje zaštite na radu; prezentacija sindikalnih kampanja razvijenih u regionu o borbi protiv nasilja i uznemiravanja i lobiranje o ratifikaciji Konvencije MOR-a 190.

Sastankom su moderirale Merita Ildiz iz HAK-IS Turske i Natalia Levitska, potpredsjednica PERK-a i potpredsjednica KVPU Ukrajine.  Sastanak je otvorila Sabina Slegers, predsjednica Ženskog odbora PERK-a, koja je objasnila svrhu Ženske škole, predstavila aktivnosti Ženskog odbora PERK-a i program sastanka; spomenula je Deklaraciju koju je pripremio odbor PERK-a za žene o krizi COVID-19 i izazovima sa kojima su se suočavale žene tokom pandemije.

Gosti na sastanku su bili: Ester Linč, zamjenica generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata (EKS), koja se osvrnula na situaciju razlike u platama u Evropi i Direktivu EU o transparentnosti plata; Anton Lepik, izvršni sekretar PERK-a koji je predstavio izazove u PERK regionu. Emanuela Pozan, viši specijalista MOR-a za rodnu ravnopravnost predstavila je pristup MOR-a u pogledu rodne perspektive trenutne zdravstvene i socijalno-ekonomske krize; Marina Monako, stručnjak EKS-a predstavila je aktivnosti i prioritete EKS-a; Maresa le Rouk iz Belgije CGSLB je na primjeru Belgije predstavila ulogu socijalnog dijaloga i značaj zdravstvenih mjera tokom pandemije.

Šaran Barov, generalni sekretar  Međunarodne konfederacije sindikata (MKS-a), osvrnula se na izazove sa kojima se suočava globalni sindikalni pokret u vezi s krizom COVID-19; ulogu koju žene igraju u ekonomiji njege i zdravstvenim uslugama; potreba za ulaganjem u njegu; važnost globalnih sistema socijalne zaštite, novi socijalni ugovor i put dalje samo kroz tranziciju i zelenu ekonomiju, zasnovanu na digitalizaciji, jednakosti, socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju. Evelin Astor, stručnjak MKS-a naglasila je značaj sistema socijalne zaštite tokom pandemije i dala primjere iz različitih zemalja u regionu PERK-a.

Popodnevni dio  sastanka bio je  posvećen Konvenciji MOR-a 190. Čidi King, direktor Odjeljenja za jednakost MKS-a predstavila je postupak ratifikacije, predstavila aktivnosti MKS-a u borbi protiv nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu, predstavila MKS-ov mini-vodič  za kampanje. Predstavljene su i neke nacionalne prezentacije o kampanjama za ratifikaciju Konvencije MOR-a 190.

Rezultati debata tokom PERK ženske škole predstavljaće osnovu za strategiju i program Ženskog odbora PERK-a za narednu godinu.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava