Održana zajednička konferencija u okviru projekta “ Sindikat bez granica „

Sindikat bez granica
Sindikat bez granica

U Banjaluci je 20. i 21. oktobra 2017. godine održana zajednička konferencija Sindikata metalske industrije i rudarstva RS, Pokrajinske organizacije SSMS za Vojvodinu i sindikata IF Metal iz Švedske, Ova konferencija je održana u okviru projekta “ Sindikat bez granica „.
Na konferenciji su održana predavanja na temu “ Agencije za zapošljavanje – radnici na lizing „, a predavači iz Republike Srpske, Republike Srbije i Švedske su upoznali učesnike konferencije sa problemima vezanim za ovakav način zapošljavanja i iskustvima u rješavanju problema radnika koji su na ovakav način zaposleniu zemljama iz kojih dolaze.
Učesnike konferencije je pozdravila i predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić, a u radu konferencije je učestvovao i Tane Peulić, predsjednik sindikata metalske industrije i rudartva RS.
Aktivnosti u okviru ovog projekta trajaće do 2020. godine.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava