Održana sjednica sindikalne organizacije “ KOLEKTOR CCL “ Srbac

Održana sjednica sindikalne organizacije " KOLEKTOR CCL " Srbac
Održana sjednica sindikalne organizacije " KOLEKTOR CCL " Srbac

Dana 13.09.2018. godine održana je sjednica indikalne organizacije “ KOLEKTOR CCL “ Srbac. Sastanku je prisustvovao Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano o poštivanju radničkih i sindikalnih prava, aktivnostima oko usaglašavanja i potpisivanja Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u preduzeću i podnošenju žalbe na rješenja o korištenju godišnjeg odmora.

Nakon duže rasprave konstatovano je da se sva prava poštuju, da su plate redovne kao i obaveze na plate, topli obrok i prevoz su obezbjeđeni, kao i kvalitetni uslovi rada i zaštite na radu.

Doneseni su i sledeći

ZAKLJUČCI

  1. Zadužuje se sindikalni odbor da nastavi aktivnosti sa direktorom i predsjednikom granskog sindikata oko usaglašavanja i potpisivanja Pojedinačnog kolektivnog ugovora

  2. Da se podnese žalba direktoru preduzeća na Rješenja o korištenju godišnjeg odmora u skladu sa članom 80. stav 2. Zakona o radu.

Predsjednik granskog sindikata Tane Peulić izrazio je zadovoljstvo radom i jedinstvom sindikalne organizacije i vjeruje da će Direktor preduzeća sa sindikatom usaglasiti i potpisati Pojedinačni kolektivni ugovor i stvoriti sve pretpostavke za normalan rad i međusobne odnose između poslodavca i sindikata.