Održana sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske

Održana 11. sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske
Održana 11. sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske

U Tesliću je danas održana 11. Sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, a na dnevnom redu je, između ostalog, bilo riječi o povećanju najniže plate i sektorskih plata, sa ciljem smanjenja siromaštva, nejednakosti i odliva radne snage iz Republike Srpske i Prijedlogu mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Program ekonomskih reformi za period 2020-2022. godina.

Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske poručila je da je Savez sindikata izradio konačni dokument „Veće plate i bolji uslovi rada za ostanak radnika u Republici Srpskoj“, koji će sutra biti upućen na adresu Vlade RS i na osnovu pomenutog dokumenta biće zatražena Tematska sjednica Vlade Republike Srpske. Prvi dio dokumenta odnosi se na istraživanje koje je proveo Savez sidnikata RS o uslovima rada, drugi naučni – o stanju i mjerama kako da se zaustavi odlazak radne snage iz Republike Srpske, a treći dio dokumenta je Prijedlog zaključaka koji će biti upućeni u Vladu RS.

„Ovaj dokument je važan, jer predstavlja stanje privrednih kretanja u Republici Srpskoj, rasta BDP-a, rasta plata, ali i benefita koji su poslodavci dobili u ovom periodu u Republici Srpskoj i iznenadili smo se koliko je Vlada RS bila naklonjena privrednicima. Bez takvog dokumenta mi ćemo imati situaciju kakvu imamo sada, da poslodavci gube volju da pregovaraju o kolektivnom ugovoru, da pričaju da treba povećati plate kao da će to neko drugi uraditi umjesto njih, a od Vlade Srpske, kao socijalnog partnera, očekujemo da prihvati dokument. Cilj je da se poveća najniža plata, da se povećaju sektorske plate i da radnici budu više motivisani, a da poslodavci ne budu sebični i da ne koriste sve benefite koje im daje država, a nisu spremni da svoju dobit dijele radnicima“– poručila je Ranka Mišić.

Podaci Saveza sindikata RS pokazuju da je u zadnjih 10 godina plata u RS rasla svega 12 maraka na godišnjem nivou. Zato će Savez sidnikata RS po prvi put od Vlade tražiti da se donese trogodišnji dokument, kako bi se projektovao rast plata od 10% svake godine, jer bi samo tako imali značajniji rast plata u Republici Srpskoj.

Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata RS je, govoreći o reformskim mjerama, rekao da će Savez sindikata RS i ove godine na adresu Vlade poslati Prijedlog mjera za Program ekonomskih reformi za period 2020-2022. godina. Ekonomske reforme su napisane u skladu sa Memorandumom o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. godina, koji je Savez sindikata RS potpisao sa Vladom RS i podijeljene su u tri grupe: zakonodavne aktivnosti, strateške aktivnosti i socijalni dijalog i zbog toga je važno da Vlada RS prijedloge mjera Saveza sindikata i usvoji. Savez sindikata RS zahtjeva potpunu realizaciju započetih aktivnosti na donošenju izmjena i dopuna Zakona o radu, Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zakona o inspekcijama, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o mobingu, te donošenje Strategije bezbjednosti i zaštite zdravlja na radu, te potpunu realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja.

„U oblasti socijalnog dijaloga mi želimo zaključivanje kolektivnih ugovora – opšteg i posebnog, kako bi Inspektorat i Poreska uprava mogli da kontrolišu obračun i visinu plate jer nam sadašnje stanje govori da, nažalost, većina poslodavaca, naročito u privatnom sektoru, isplaćuju najnižu platu i za srednju stručnu spremu, kvalifikovane radnike, pa čak i visoku stručnu spremu“– rekao je Stanković.

Savez sindikata RS želi i novi sistem isplate plata jer trenutno zakonski sistem ima 15 definicija plata, što uzrokuje konfuziju, a poslodavci interne akte, pojedinačne odluke i ugovore o radu koriste da utvrđuju visinu plata radnicima u Srpskoj.