Održan Šesti Kongres Saveza sindikata Republike Srpske

Održan Šesti Kongres Saveza sindikata Republike Srpske
Održan šesti Kongres Saveza sindikata Republike Srpske

Pod sloganom „Za solidarnost i jedinstvo, jako, jače, najjače“, 4. jula 2017. godine, u Tesliću je održan Šesti kongres Saveza sindikata Republike Srpske.
z.
Na Kongresu su usvojena dokumenta Saveza sindikata Republike Srpske i izabrani organi u narednom četverogodišnjem periodu.
Za predsjednika Saveza sindikata Republike Srpske izabrana je Ranka Mišić.
Usvojen je Izvještaj o radu Saveza sindikata RS u periodu 2013-2017. godina kao i Program rada Saveza sindikata RS 2017- 2021. godina u kome će u fokusu djelovanja Sindikata biti zaštita i unapređenje osnovnih radničkih prava kao što su:
zaključivanje kolektivnih ugovora, zakonodavne aktivnosti, očuvanje radnih mjesta i stvaranje uslova za veće zapošljavanje, očuvanje i poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja radnika, primjena a ne promjena propisa, socijalni dijalog, jačanje kapaciteta i uslova rada Sindikata, te sindikalna saradnja, osposobljavanje i informisanje
„Učiniću sve što je u mojoj moći da Savez sindikata Republike Srpske bude jedan glas, jedna organizacija, dovoljno snažna i jaka koja će uskoro sa socijalnim partnerima potpisati novi Opšti kolektivni ugovor za Republiku Srpsku“, naglasila je predsjednica Mišić obraćajući se delegatima kongresa.
Predsjednica Mišić je poručila da radnici u Srpskoj moraju biti adekvatno plaćeni za svoj rad, i založila se unapređenje socijalnog dijaloga.
Na Šestom kongresu Saveza sindikata RS, delegati su usvojili dvije rezolucije i to Rezoluciju o kolektivnom pregovaranju i Rezoluciju o bezbjednosti i zdravlju na radu.
.

Na kongresu su usvojena sledeća dokumenta koja možete pogledati na sledećim linkovima:

Izvještaj o radu SSRS za period 2013 – 2017 godina
Program rada SSRS za period 2017 – 2021 godina
Rezolucija o bezbjednosti i zdravlju na radu
Rezolucija o kolektivnom pregovaranju

Izabrani su organi Saveza sindikata RS i to : Generalno vijeće, Statutarna komisija i Nadzorni odbor.

ČLANOVI GENERALNOG VIJEĆA SAVEZA SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE IZABRANI NA 6. KONGRESU SSRS ODRŽANOM 04.07.2017. GODINE ISPRED GRANSKIH SINDIKATA

1. Željko Kondić – Sindikat građev. i stamb. kom . poslova Banja Luka
2. Dragan Đalić – Sindikat građev. i stamb. kom. poslova Doboj
3. Njegoš Samardžija – Sindikat građev. i stamb. kom. poslova Sokolac
4. Velibor Vitomir – Sindikat radnika Telekomunkacija I. Sarajevo
5. Goran Mišanović – Sindikat radnika Telekomunikacija Banja Luka
6. Snježana Markić-Stojaković – Sindikat ONK Banja Luka
7. Jugoslav Spasojević – Sindikat ONK Čelinac
8. Božica Gligorić – Sindikat ONK Doboj
9. Jovan Gligorević – Sindikat ONK Ugljevik
10. Biljana Lubarda – Sindikat ONK Banja Luka
11. Željka Komlenić – Sindikat ONK Banja Luka
12. Nikola Stojanović – Sindikat saobraćaja i veza Doboj
13. Dragan Bilanović – Sindikat saobraćaja i veza Banja Luka
14. Goran Vračar – Sindikat RUP-a I. Sarajevo
15. Milovan Domazet – Sindikat RUP-a Trebinje
16. Petko Evđenić – Sindikat RUP-a Brod
17. Radenko Smiljanić – Sindikat metal. industrije i rudar. Zvornik
18. Siniša Ristić – Sindikat metal. industrije i rudar Stanari
19. Stevo Perišić – Sindikat uprave Banja Luka
20. Zoran Miljanović – Sindikat uprave Bijeljina
21. Milorad Mitrović – Sindikat urave Banja Luka
22. Gordan Jovanović – Sindikat uprave Zvornik
23. Zoran Milutinović – Sindikat zdrav. i soc. zaštite Zvornik
24. Slobodanka Miljević – Sindikat zdrav. i soc. zaštite Derventa
25. Goran Obrenović – Sindikat zdrav. soc. zaštite Sokolac
26. Miroslav Marinković – Sindikat zdravstva i soc. zaštite Banja Luka
27. Slavica Elez – Sindikat šumars. i prerade drveta i papira Sokolac
28. Zoran Stevandić – Sindikat šumars. prerade drveta i papira Teslić
29. Vesna Jovanović – Sindikat šumars. prera. drveta i papira Banja Luka
30. Vlatka Musić – Sindikat medija i grafičara Trebinje
31. Vladimir Jevtić – Sindikat finansijskih organizacija Doboj
32. Aleksandra Mikeš – Sindikat finansijskih organizacija Banja Luka
33. Đuro Amidžić – Sindikat trgov., turiz. ugost. i usl. djelat. Banja Luka
34. Mile Latinović – Sindikat pravosuđa Bijeljina
35. Radislav Stojanović – Sindikat TKO Kotor Varoš

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA SSRS IZABRANI NA 6. KONGRESU SAVEZA SINDIKATA RS

1. Selena Mandić, Sindikat finansijskih organizacija
2. Milenka Kovačević, Sindikat saobraćaja i veza
3. Miroslav Vujić, Sindikat radnika Telekomunikacija
4. Dragana Kovačević, Sindikat uprave
5. Mara Milićević, Sindikat pravosuđa

ČLANOVI STATUTARNE KOMISIJE SSRS IZABRANI NA 6. KONGRESU SAVEZA SINDIKATA RS

1. Duško Ristić, Sindikat građevinarstva i stam. kom. poslova
2. Siniša Novičić, Sindikat metalske ind. i rudarstva
3. Dimitrije Ćeranić, Sindikat ONK-a
4. Gojko Pavlović, Sindikat RUP-a
5. Darko Đukić, Sindikat zdravstva i soc. zaštite

Održan Šesti Kongres Saveza sindikata Republike SrpskeKongresu je prisustvovalo 110 od ukupno 118 pozvanih delegata iz svih 15 granskih sindikata koji čine Savez sindikata Republike SrpskePredsjednica Mišić je poručila da radnici u Srpskoj moraju biti adekvatno plaćeni za svoj rad, i založila se unapređenje socijalnog dijalogaDelegate Šestog kongresa SS RS pozdravio je Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS, koji je se založio za veći nivo tolerancije i manje isključivosti u dijalogu tri socijalna partnera u Srpskoj, koji kako je naglasio treba podići na veći nivo