Nova stvarnost rada u panevropskom regionu: rad na daljinu – izazovi i propisi, Virtualna konferencija, 15. i 16. april 2021.

Nova stvarnost rada u panevropskom regionu: rad na daljinu – izazovi i propisi, Virtualna konferencija, 15. i 16. april 2021.
Nova stvarnost rada u panevropskom regionu: rad na daljinu – izazovi i propisi, Virtualna konferencija, 15. i 16. april 2021.

Iako je i prije pandemije rad na daljinu brzo rastao i razvijao se sada je postao obaveza i norma za mnoge poslodavce što je podstaklo sindikalce da preduzmu hitne akcije u cilju pregovaranja o nizu pravila kako bi se osigurao nastavak radnih procesa, sprečavanje sukoba i poštivanje radničkih i sindikalnih prava i sloboda.

Iz tog razloga je Panevropski sindikalni savjet uz podršku Fondacije Fridrih Ebert organizovao virtualnu konferenciju koja ima za cilj da reflektuje izazove i mogućnosti stvorene širenjem digitalno posredovanih oblika organizacije rada i razvojem poslovnih strategija zasnovanih na „socijalnom distanciranju“ i da osigura sprovođenje individualnih i kolektivnih sloboda i prava radnika.

Ključne teme Konferencije su izazovi rada na daljinu, rasrpava o dokumentu pravnog odjela Međunarodne konfederacije sindikata o radu na daljinu, deset ključnih načela rada na daljinu Evropske konfederacije sindikata, razvoj nacionalnih zakonodavstava i okvira – primjeri iz prakse iz zemalja članica ovog Savjeta, te specifični izazovi i ranjivosti rada na daljinu – pol i drugi aspekti.

Virtualna konferencija se održava 15. i 16.aprila 2021. godine, a u radu učestvuju najviši predstavnici saveza sindikata iz panevropske regije, te predstavnici Evropske konfederacije sindikata i Međunarodne konfederacije sindikata, kao i predstavnici Međunarodne organizacije rada – odjela za radnička pitanja.

U radu Konferencije učestvuje predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!