Нова стварност рада у паневропском региону: рад на даљину – изазови и прописи, Виртуална конференција, 15. и 16. април 2021.

Нова стварност рада у паневропском региону: рад на даљину – изазови и прописи, Виртуална конференција, 15. и 16. април 2021.
Нова стварност рада у паневропском региону: рад на даљину – изазови и прописи, Виртуална конференција, 15. и 16. април 2021.

Иако је и прије пандемије рад на даљину брзо растао и развијао се сада је постао обавеза и норма за многе послодавце што је подстакло синдикалце да предузму хитне акције у циљу преговарања о низу правила како би се осигурао наставак радних процеса, спречавање сукоба и поштивање радничких и синдикалних права и слобода.

Из тог разлога је Паневропски синдикални савјет уз подршку Фондације Фридрих Еберт организовао виртуалну конференцију која има за циљ да рефлектује изазове и могућности створене ширењем дигитално посредованих облика организације рада и развојем пословних стратегија заснованих на „социјалном дистанцирању“ и да осигура спровођење индивидуалних и колективних слобода и права радника.

Кључне теме Конференције су изазови рада на даљину, расрпава о документу правног одјела Међународне конфедерације синдиката о раду на даљину, десет кључних начела рада на даљину Европске конфедерације синдиката, развој националних законодавстава и оквира – примјери из праксе из земаља чланица овог Савјета, те специфични изазови и рањивости рада на даљину – пол и други аспекти.

Виртуална конференција се одржава 15. и 16.априла 2021. године, а у раду учествују највиши представници савеза синдиката из паневропске регије, те представници Европске конфедерације синдиката и Међународне конфедерације синдиката, као и представници Међународне организације рада – одјела за радничка питања.

У раду Конференције учествује предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!