Наставак преговора социјалних партнера о Општем колективном уговору, Административни центар Владе РС, 13.30 часова

Наставак преговора социјалних партнера о Општем колективном уговору, Административни центар Владе РС, 13.30 часова
Наставак преговора социјалних партнера о Општем колективном уговору, Административни центар Владе РС, 13.30 часова

Данас ће у Административном центру Владе РС са почетком у 13.30 часова бити наставаљени преговори социјалних партнера о Општем колективном уговору.
Преговарачки тим Савеза синдиката Републике Српске предводиће предсједница Ранка Мишић.


Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права