Меморандум о разумијевању о измиривању обавеза из претходног периода

Меморандум о разумијевању о измиривању обавеза из претходног периода
Меморандум о разумијевању о измиривању обавеза из претходног периода


Првомајска порука радника Републике Српске – Повећање плата нема алтернативу!!!