Međunarodna organizacija rada: Vodeći svjetski stručnjaci pozivaju da zaštita zdravlja i sigurnosti na radu bude temeljno pravo

Međunarodna organizacija rada: Vodeći svjetski stručnjaci pozivaju da zaštita zdravlja i sigurnosti na radu bude temeljno pravo
Međunarodna organizacija rada: Vodeći svjetski stručnjaci pozivaju da zaštita zdravlja i sigurnosti na radu bude temeljno pravo

Vodeći svjetski vodeći stručnjaci za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu pozivaju Međunarodnu organizaciju rada (MOR) da zdravlje i sigurnost radnika na radu kao temeljno pravo bude na dnevnom redu MOR Upravnog tijela, koje zasjeda 23. marta.

22.3.2021.

Sindikati pozivaju da MOR Konferencija, koja će se održati u junu 2021. godine podigne zdravlje i sigurnost na radu na nivo najviših međunarodnih standarda rada, da povećaju odgovornost vlada i poslodavaca za spašavanje života na radu, te da veći broj zemalja ratifikuje ključne konvencije o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.

Ovim bi se ispunila obećanja data 2019. godine u MOR stogodišnjoj deklaraciji, koje su jednoglasno usvojili vlade, radnici i poslodavci, u svrhu zaštite zdravlja i sigurnosti svih radnika na radu.

Collegium Ramazzini, najviše nezavisno međunarodno tijelo stručnjaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu i medicine okoliša, poziva MOR da hitno provede odluke donesene na Međunarodnoj konferenciji rada, održanoj 2019. godine, idealno bi bilo na Konferenciji 2021. godine.

Collegium Ramazzini kaže: „Stotine miliona radnika širom svijeta je povrijeđeno na radu. Milioni su umrli. Ovaj masakr se može spriječiti, ali samo ako zaštita radnika od povrede na radu dobije prioritet, a zdravlje i sigurnost radnika bude potvrđeno kao temeljno ljudsko pravo. MOR mora hitno djelovati i prihvatiti da je zaštita zdravlja i sigurnosti na radu temeljno pravo MOR-a na rad.”

Spasiti živote na radu

Nick Pahl, izvršni direktor Društva za medicinu rada, sa sjedištem u UK, profesionalno tijelo za ljekare medicine rada je rekao: „Društvo za medicine rada snažno podržava da je zaštita zdravlja i sigurnosti na radu MOR temeljno pravo na radu. Pozivamo MOR da hitno djeluje i provede odluku MOR stogodišnje konferencije (sesija 108), održane 2019. godine, kojom se zaštita zdravlja i sigurnosti na radu kao temeljno pravo na radu stavlja na dnevni red Međunarodne konferencije rada, koja će se održati 2021. godine.”

Generalni sekretar MKS-a, Sharan Burrow, je rekla: „Vlade i poslodavci trebaju slušati ove vodeće stručnjake. Već dugo vremena, zaštita radnika od povreda i oboljenja na radu je imala daleko niži status od drugih temeljnih prava. Stiče se utisak da neki poslodavci, čak neke vlade, smatraju da se u poslovanju može trgovati sa ljudskim životima. Davanjem pravnog statusa sigurnosti i zdravlju na radu, kakav i zaslužuje, ispraviće se istorijska greška, te će osnažiti napore da se pandemija COVID-19 stavi pod kontrolu.”


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava