Kolektivni ugovori definišu plate i ostala prava radnika

Kolektivni ugovori definišu plate i ostala prava radnika
Kolektivni ugovori definišu plate i ostala prava radnika

Primjena odredbi Izmjena i dopuna Zakona o radu Republike Srpske, koje se odnose na zaključivanje kolektivnih ugovora u realnom sektoru, tema je dvodnevne radionice, koja se u organizaciji Saveza sindikata Republike Srpske i Sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije održava u Tesliću.

Potpredsjednik Saveza sindikata RS za privredu Danko Ružičić podsjetio je prisutne da više nije moguća isplata plata, bez kolektivnog ugovora. Naime, Zakon o radu RS jasno kaže da se plata uređuje kolektivnim ugovorom. Međutim, realnost je sasvim drugačija. U realnom sektoru nema ni jednog potpisanog granskog kolektivnog ugovora, kao ni volje od strane poslodavaca da sjednu za sto i da konačno postignu dogovor sa sindikatom.

„Nakon usvajanja Pravilnika o načinu obračuna  plata i Zakona o radu, vrijeme je da se potpišu kolektivni ugovori. Granska udruženja poslodavaca nisu se odazvali na pregovore u proteklom periodu, a ni danas nisu ovdje. Zakonodavstvo predviđa kaznene odredbe za sve one poslodavce koji ne izvršavaju odredbe Zakona o radu RS. Nema više ugovorene plate, zna se tačno šta čini platu, cijena rada plus koeficijent. Izuzetaka nema. Sav javni sektor je pokriven kolektivnim ugovorima, a realni nije. Važno je napomenuti da i tamo gdje nema sindikata, poslodavci mogu da primjenjuju granske kolektivne ugovore“, kaže Ružičić.

Predsjednik Sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije RS Velimir Rudić još jednom poziva sve poslodavce da se odazovu na pregovore.

„Porazno je što u našoj grani još nema ni jednog potpisanog kolektivnog ugovora. Uglavnom poslodavci ne žele da prihvate kolektivne ugovore i mislim da je krajnje vrijeme da shvate da su koletivni ugovori neophodni, jer oni jasno  definišu prava radnika.  Sistem mora biti uređen“, kaže Rudić.

Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS poručuju da su posljednje Izmjene i dopune Zakona o radu reafirmisale ulogu i značaj kolektivnih ugovora, posebno u dijelu koji se odnosi na uređivanje plata.

„Ustav garantuje da se zakonom i kolektivnim ugovorom uređuju plate, ali i dalje ostaje veliki dio privrede gdje se plate ne uređuju ni jednim dokumentom. Ima izuzetaka, u dva tri preduzeća,  ali to nije dovoljno i sada je stvorena   mogućnost da se upravo kolektivnim ugovorima urede ta pitanja. Došli smo danas ovdje da ohrabrimo poslodavce koji dolaze iz ove oblasti da sa sindikatima zaključe granske kolektivne ugovore, a onda i Pojedinačne kolektivne ugovore kod poslodavca, kako bi radnicima dali veća prava“, kaže Rajko Kličković iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS kažu da stanje u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije nije dobro, jer nema ozbiljnih rezultata. Poljoprivreda u Srpskoj izložena je nekontrolisanom uvozu, što se reflektuje na domaću proizvodnju. Ova kriza je poruka svima nama da moramo imati domaću proizvodnju, kaže Mladen Stojanović.

„Ministarstvo će biti aktivan faktor za izradu kolekitvnih ugovora u ovoj oblasti. Daćemo svoj doprinos u dijelu u kom imamo nadležnosti, kako bi imali kolektivne ugovore i stimulisane radnike, koji će zajedno sa poslodavcima obezbijediti prehrambenu sigurnost za Republiku Srpsku“, kaže Mladen Stojanović iz Ministarstva poljoprivrede RS.

Radionica u Tesliću se organizuje u okviru projekta „EU za civilno društvo“, koje finansira delegacija Evropske Unije u BiH. Projekat „EU za civilno društvo“ pruža tehničku podršku u jačanju dijaloga između socijalnih partnera u Republici Srpskoj. Na radionici učestvuju predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske, Sindikata poljoprivrede i prehrambene indsutrije RS, kao i predstavnici resornih ministarstava Republike Srpske.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!