Ko se usudio odreći prava na topli obrok i regres u ime 56.000 radnika?

Ko se usudio odreći prava na topli obrok i regres u ime 56.000 radnika?
Ko se usudio odreći prava na topli obrok i regres u ime 56.000 radnika?

Dva većinska, reprezentativna sindikata, Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske i Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, koji predstavljaju radnike zaposlene u  upravi, javnim službama i zdravstvu i socijalnoj zaštiti, a koji djeluju u okviru Saveza sindikata Republike Srpske, nisu prihvatili i potpisali Sporazum, kojim su se predstavnici Sindikata uprave, Strukovnog sindikata doktora medicine, Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara i Samostalnog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti odrekli prava na topli obrok i regres. Svojim potpisom ovi sindikati odrekli su se Ustavom i Zakonom zagarantovanog prava, u ime preko 56.000 zaposlenih u javnom sektoru, bez da su ih išta pitali. Odrekli su se i zakonskog i statutarnog prava da reprezentativni sindikati kolektivno pregovaraju o povećanju plata  najmanje do kraja drugog kvartala 2023. godine, iako imamo svakodnevni rast troškova života, galopirajuću inflaciju i odlazak radnika iz Republike Srpske.

Predstavnici Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS i Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS podsjećaju da su 29. aprila 2022. godine, sa resornim ministrima u Vladi RS, tokom pregovora dogovorili povećanje cijene rada za 10% budžetskim i fondovskim korisnicima od 1. maja ove godine, a Odluka o povećanju plata objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 42/22 i da je i tada bilo izvjesno novo povećanje plata kroz povećanje koeficijenata i izmjena zakona o platama. Ironija je da su upravo ti sindikati, u maju mjesecu izričito odbili potpisivanje povećanja plata za 10%, jer je njihov jedini zahtjev bio posebno iskazivanje naknada za topli obrok i regres, koji nemaju alternativu. Da bi opravdali svoj neuspjeh, Sporazumom prihvataju i to povećanje cijene rada od maja mjeseca, što je isključivo zasluga predstavnika ova dva sindikata i Saveza sindikata Republike Srpske, a ne rezultat Sporazuma.

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS i Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS i dalje će nastaviti svoju borbu za izdvajanje toplog obroka i regresa, koji ne iznosi 100 KM, već je prema Odluci Vlade Republike Srpske, a na zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske, topli obrok u neto iznosu povećan na 8 KM dnevno, i iznosi 176 KM mjesečno, minimalno, dok regres iznosi najmanje 650 KM na godišnjem nivou.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!