Одржан заједнички састанак са предсједницима синдикалних организација и члановима Синдиката из ЈП „Водовод и канализација“ АД и ЈП „Комунално“ АД Пале

Одржан заједнички састанак са предсједницима синдикалних организација и члановима Синдиката из ЈП „Водовод и канализација“ АД и ЈП „Комунално“ АД Пале

Одржан заједнички састанак са предсједницима синдикалних организација и члановима Синдиката из ЈП „Водовод и канализација“ АД и ЈП „Комунално“ АД Пале