Послодавац радницима овог предузећа задњу нето плату исплатио је за фебруар 2017. године, а доприносе за здравствено и пензионо осигурање не исплаћује им од 2009. године

Послодавац радницима овог предузећа задњу нето  плату  исплатио је за фебруар 2017. године, а доприносе за здравствено и пензионо осигурање не исплаћује им од 2009. године

Послодавац радницима овог предузећа задњу нето плату исплатио је за фебруар 2017. године, а доприносе за здравствено и пензионо осигурање не исплаћује им од 2009. године